.

Terima Kasih Kerana Mengunjungi . B L O G . B U K U . G A L E R I . I L M U . Untuk pembelian, kunjungi www.galeriilmu.com.my atau whatsapp 01132933466

Oct 20, 2008

Kekuatan Bahasa Memudah Bicara

Kekuatan satu-satu ucapan atau tulisan terletak pada matlamat yang benar dan jelas serta kaedah dan pendekatan yang berkesan. Mesej yang dibawa atau maklumat yang disampaikan telah digabung dengan pendekatan yang indah, mudah dan menyentuh. Ini adalah perkara asas dalam komunikasi, dan sehubungan dengan itu, penggunaan bahasa amat penting.

Baik dalam pertuturan, ucapan atau tulisan, bahasa yang digunakan mesti tepat, jelas, betul, padat dan mudah. Agar apa saja yang anda ingin sampaikan dapat difahami, dirasai dan dapat mempengaruhi pendengar atau pembaca.


1. Tepat
Jika anda ingin berbicara perihal ayam, bicaralah terus mengenai ayam. Perkataan, istilah, ayat dan ungkapan yang terpilih mesti tepat menceritakan tentang ayam, bukan yang boleh menimbulkan tanggapan bahawa anda seolah-olah bercakap atau menulis mengenai kambing. Bicaralah tentang kepak ayam, kaki ayam, paruh ayam, bulu ayam, paruh ayam, bulu ayam dan sebagainya tentang ayam.

2. Jelas
Perkataan atau istilah yang digunakan mesti jelas pengertian atau maksudnya, tidak kabur atau samar-samar. Bahasa yang jelas akan mempercepatkan pemahaman dan penghayatan oleh pendengar atau pembaca.

3. Betul
Bahasa mesti betul dari segi susunan dan tatabahasa. Bahasa pertuturan atau ucapan lebih longgar dalam aspek tatabahasa berbanding dengan bahasa tulisan. Namun kedua-duanya mesti betul susunan, tidak songsang dan tidak mengandungi ayat yang tergantung.

4. Padat
Bahasa padat adalah bahasa yang ekonomik; tidak meleret-leret dan tidak sekadar bermain-main dengan istilah puitis. Sebuah puisi sekalipun, mesti padat penggunaan bahasanya. Bukan sahaja ia indah didengar atau dibaca tetapi juga cepat sampai kepada maksud. Kadang-kadang keindahan atau nilai retorika sesuatu ucapan atau tulisan (termasuk puisi) dapat dirasai pada mesejnya yang menyentuh perasaan dan menyentak fikiran. Bukankah tujuan kita berkomunikasi untuk menyampaikan sesuatu, dan bahasa hanya sebagai alat?

5. Mudah
Bahasa mudah bukanlah bahasa pasar. Ia adalah bahasa yang keluar spontan dari hati. Lihat siapa sasaran ucapan atau tulisan kita sama ada muda-mudi, golongan intelek, kaum ibu atau lainnya. Dari situlah kita mulakan bicara atau menulis. “Berbicaralah kepada manusia mengikut kadar akal mereka,” demikian maksud hadith.

Bahasa mudah tidak mempunyai istilah dan konsep yang sukar dan difahami atau perkataan yang tinggi-tinggi (bombastik). Biarlah kita bercakap atau menulis dengan bahasa yang mudah difahami dan sudah sebati dengan semua peringkat masyarakat. Jangan biarkan penyampaian mesej atau maklumat tersekat oleh bahasa yang hanya difahami oleh segelintir masyarakat. Walaupun begitu, keindahan dan kejituannya tetap dipertahankan.

Dalam penulisan, tulisan yang baik seolah-olah bercakap kepada pembacanya. Ucapan atau tulisan dari hati akan jatuh ke hati pendengar atau pembaca, hingga membuatnya tersentuh kerana terbentuk satu ‘hubungan jiwa’ antaranya dengan penulis atau orang yang sedang berucap. Ucapan atau tulisan itu dikatakan mempunyai ‘roh’ dan ‘jasad’. Yakni mempunyai isi yang disampaikan melalui kekuatan bahasa.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...